Közzétételi lista

Nyomtatás PDF

A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. §-a, (1.-.2 .) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

 

ARADI ÓVODA-CSÁNYI ÉS POZSONYI TAGÓVODA

2016/2017. NEVELÉSI ÉV

 

Szervezeti, személyzeti adatok

Költségvetési szerv alapítója, jogutódja:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

1041. Budapest, István út 14.

 

Költségvetési szerv fenntartója, irányító szerve:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete

1041. Budapest, István út 14.

 

 

Tel/fax: 06/1 3697839

e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

OM azonosító: 034295

Elérhetőség a fenti címen és telefonon.

Három egységből álló szervezet, felépítése az SZMSZ-ben.

Aradi Óvoda 1043. Budapest Aradi u. 9.

Csányi Tagóvoda 1043. Budapest Csányi L. u. 30

Pozsonyi Tagóvoda 1043. Budapest Mártírok útja 1-3

 

Intézményvezető: Kalocsai Zsuzsanna

Tel/fax: 06/1 3697839

e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Elérhető: telefonon, illetve előzetes egyeztetés alapján.

 

Vezető helyettes: Kövi Mária Emília

Tel/fax: 06/1 3697839

Elérhető: előzetes egyeztetés alapján.

Vezető helyettes: Tóth Ágnes

Tel/fax: 06/1 3697839

Elérhető: előzetes egyeztetés alapján.

Tagóvoda vezető (Csányi Tagóvoda): Radáné Barna MÁrta

Tel/fax: 06/1 3890359

Elérhető: előzetes egyeztetés alapján.

Tagóvoda vezető (Pozsonyi Tagóvoda): Maróthy Erzsébet

Tel/fax: 06/1 3690188

Elérhető: előzetes egyeztetés alapján.

 

 

 

 

Az Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda fenntartója, működtetője:

Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat

1041. Bp. István út 14.

 

Az óvodai adatbázis nyilvántartás fajtái:

  • óvodás gyermekek személyes adatai
  • közalkalmazotti nyilvántartás
  • törzskönyv

A gyermekek és az alkalmazottak adatbázisa a KIR-ben található, a Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete alapján.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje az adatvédelmi törvény betartásával történik.

 

Különös és egyedi közzétételi lista:

 

a) A beiratkozás ideje:

Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat hirdetménye alapján

 

b) Az intézményben fizetendő térítési díj:

 

Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni.

Az étkezési térítési díj 527.-Ft/nap/fő

Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg:

 

A GYERMEKÉTKEZTETÉS SORÁN AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ 100%-ÁT NORMATÍV KEDVEZMÉNYKÉNT INGYENESEN - KELL BIZTOSÍTANI:

1) A BÖLCSŐDEI ELLÁTÁSBAN VAGY ÓVODAI NEVELÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEK UTÁN ABBAN AZ ESETBEN, HA

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

c) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

d) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 130%-át ,

e) nevelésbe vették.

 

c) óvodai nevelési év nyitva tartási rendje:

Az intézmény nyitvatartási ideje: 12 óra (reggel 6.00-tól délután 18.00-ig). 6.30-tól 7.00 óráig, valamint 17.00 órától 17.30-ig ügyeleti csoport működik az arra igényt tartók részére. A reggeli és délutáni fennmaradó félórákat az intézmény tisztántartására fordítjuk. A gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott nagykorú személy viheti el. A gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni az óvodai dolgozóknak, akik átveszik a gyermek felügyeletét.

Az óvodák nyáron 5 hétig tartanak zárva a fenntartó rendelkezése és engedélye alapján. Üzemeltetési szünet alatt történik a szükség szerinti felújítás, karbantartás, nagytakarítás.

 

A nevelés nélküli napok várható időpontjai (a fenntartó engedélyével - egy nevelési évben az 5 napot nem haladhatja meg) A szülőket a várható időpontokról 1 hónappal, de legkésőbb 2 héttel előbb tájékoztatjuk. Ezeken a napokon igény szerint ügyeletet biztosítunk. Az ügyeleti igényeket írásban összesítjük.

 

d) ünnepek, megemlékezések rendje:

Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és az éves munkatervben meghatározottak szerint történik /Részletes tervezésük a csoportnaplókban./

 

e) Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk:

  • Házirend,
  • Pedagógiai Program,
  • SZMSZ,
  • Éves Munkaterv

A dokumentációknak intézményünkben –a helyben szokásos módon-nyilvánosságot biztosítunk, illetve az intézmény honlapján hozzáférhető. http://aradiovi.hu,

A Házirend egy példánya - az óvodás gyermek beíratáskor - minden szülő számára átadásra kerül, illetve megtekinthető a vezető irodájában.

 

 

f) Óvodapedagógusok száma:

Az Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda óvodapedagógusainak száma: 31 fő

ebből: Csányi Tagóvoda: 8 fő

Pozsonyi Tagóvoda: 6 fő (óvodapedagógus végzettség)

 

g.) Dajkák száma:

Az Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda dajkáink száma: 15 fő

ebből: Csányi Tagóvoda: 4 fő

Pozsonyi Tagóvoda: 3 fő (dajka végzettség)

 

h.) Pedagógus asszisztensek száma:

Az Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda asszisztenseink száma: 5 fő

ebből: Csányi Tagóvoda: 1 fő

Pozsonyi Tagóvoda: 1 fő (pedagógiai asszisztens végzettség)

 

i) óvodai csoportok száma:

Az Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda csoportjainak száma: 15 csoport

ebből: Csányi Tagóvoda: 4 csoport

Pozsonyi Tagóvoda: 3 csoport

 

j) Az óvodai férőhelyek száma:

Az Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda férőhelyek száma: 200 fő

ebből: Csányi Tagóvoda: 100 fő

Pozsonyi Tagóvoda: 75 fő

 

 

Közzétételi lista felülvizsgálata szükség szerint, de legalább nevelési évenként egyszer, a statisztikai jelentés megküldését követő tizenöt napon belül.