Nevelési elveink

Nyomtatás PDF

 

  • Az óvodapedagógusaink törekedjenek arra, hogy munkájuk során betartsák a pedagógiai etikett szabályait.
  • Tanúsítsanak titoktartást, toleranciát a családok eltérő szokásrendszerével és kultúrájával szemben.
  • Viselkedésükkel, kulturált magatartásukkal érjék el, hogy személyiségük példaértékű legyen minden gyermek számára.
  • Nyújtsanak modellt a családi nevelés számára is, nevelőmunkájukban éreztessék, hogy szeretettel, érdeklődéssel fordulnak a gyermekek felé, elfogadják és tiszteletben tartják személyiségük különbözőségeit.
  • A nem pedagógus alkalmazottak munkájukkal járuljanak hozzá az óvodai nevelés eredményességéhez, alkalmazkodjanak a pedagógiai légkörhöz és kultúrához.
  • Az óvoda minden dolgozója toleráló magatartásával segítse a sajátos nevelési igényű gyermekek részvételét az óvodai nevelésben.